Heerlijck Slaapen

B&B Heerlijck Slaapen op de Zaanse Schans

Geschiedenis Aan 't Glop

Houtskelet uit 17e eeuw

Het voorhuis stamt uit circa 1630 en is afkomstig van Rozengracht 1 te Zaandam waar de laatste bewoners een uitleenbibliotheek runden. De eerbiedwaardige ouderdom is af te lezen aan de opvallende gevel aan de Kalverringdijk die bestaat uit vertikaal aangebrachte strokenplanken (voorzien van uithollingen) en de glas in loodvensters boven de dooddeur. Het 17e-eeuwse houtskelet van het voorhuis heeft en kapconstructie die voor een groot deel bestaat uit eiken krommers, afkomstig uit de toen florerende Zaandamse scheepsbouw. Een probleem was echter dat deze krommers geknakt en gescheurd waren door het gewicht van de zware schoorsteen. Dat werd opgelost door ze te versterken met extra stijlen en gesmede beugels.

Verlaagde rookkap

In het interieur is een verlaagde rookkap, hangend in een schouw aangebracht, devoorloper van de latere betegelde rookkap. Omdat dit type schouw nog ontbrak opde Schans werd een kopie gemaakt van het zeldzame exemplaar in het oudstehuisje van Jisp (uit 1656) van de familie Kwadijk, Dorpsstraat 19. De kastnaast de schoorsteen is eveneens van elders en werd gered van de sloop van het Meester Cornelispad nummer 17.